Home

Van der Werff watertechniek is per 1-06-2002 gestart als eenmanszaak door Benno van der Werff.

 

 

Als bedrijfsomschrijving stond genoteerd: Advisering op het gebied van waterzuiveringsinstallaties en dit werd in de breedste zin des woords opgevat.

De oprichter  heeft tijdens de studie en eerdere werkgevers veel ervaring opgedaan met het biologisch zuiveren van afvalwater en als specialisatie IBA-systemen. De IBA-markt heeft in Nederland een lange ontwikkelingsperiode meegemaakt zowel op technisch gebied als op wetgeving en beleid.

 

 

Nadat er gecertificeerde systemen op de markt kwamen en het beleid redelijk geformuleerd was werden er grootschaliger IBA-projecten in uitvoering gebracht.

Al snel bleken er in het veld nog vele problemen te zijn terwijl er nog geen bedrijven waren die voldoende ervaring in het veld hadden om de problemen aan te pakken.

Van der Werff had in een lange periode van ontwikkeling, optimalisering en testen van systemen veel praktische ervaring opgedaan met de aspecten van de IBA-systemen en de randvoorwaarden om ze te laten werken. Na een begin van het bedrijf met advisering en ontwikkeling van systemen voor marktpartijen verschoof de nadruk langzamerhand naar in bedrijfstelling van systemen, bemonstering en het beheren ervan in de toekomst.

 

Het bedrijf groeide en is per 13-12-2004 veranderd in een BV. Inmiddels heeft van der Werff Watertechniek ca. 2500 IBA's in bedrijf gesteld, bemonsterd en onderhouden. In de grootschaliger projecten bleek gebrek aan ervaring van betrokken partijen nog steeds aanwezig te zijn. Van der Werff Watertechniek heeft kennis van alle in de markt  toegepaste IBA-systemen en heeft door alle veldervaring in vele projecten als geen ander inzicht in de voorkomende problemen.

Van der Werff Watertechniek wil de voorsprong in kennis en ervaring blijven behouden en benutten en daarnaast het dienstenpakket verbreden.

Van der Werff Watertechniek is een club van praktisch ingestelde techneuten die naast een tevreden opdrachtgever vooral ook een tevreden eindgebruiker nastreeft.

 

   

 

Visie:

Van der Werff Watertechniek zoekt naar de best toepasbare techniek en streeft ernaar dit op een zo goed mogelijke en kosteneffectieve manier uit te voeren en te beheren.

 

Van der Werff Watertechniek ziet het als een uitdaging om zelf technieken of werkwijzen te ontwikkelen om (toekomstige) klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Van der Werff Watertechniek zoekt zowel in werkwijze als in techniek degelijkheid, netheid en continuļteit.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Welkom bij van der Werff water