Nieuws

  • Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Lees meer
Meer nieuws

IBA's advies en veld

Monstername en metingen aan IBA-systemen worden in de regel uitgevoerd om aan te tonen of een systeem wel of niet goed werkt in het kader van handhaving of in deze fase van de IBA-markt voor oplevering van de systemen.

Over het algemeen wordt monstername gezien als een eenvoudige handeling, waarbij een hoeveelheid water aan de uitgang van een IBA-systeem genomen wordt en representatief gesteld wordt voor de werking van het systeem. In de praktijk blijkt het toch niet zo eenvoudig te zijn om een representatief monster te nemen die een sluitend oordeel geeft over de werking van het systeem en daarnaast is het altijd een momentopname.

Indien het monster niet aan gestelde normen of grenswaarden voldoet ontstaat er tevens het probleem dat niet duidelijk is wat de oorzaak is en wie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van het probleem of het oplossen hiervan.

Wat een heel eenvoudige opdracht leek wordt ineens heel erg ingewikkeld, omdat er vele mogelijke oorzaken zijn en er vele partijen zijn die als verantwoordelijke aan te wijzen zijn.

Zolang het probleem niet voldoende bekend en bewezen is kan het niet opgelost worden en kan er zelfs nog niet een partij aangewezen worden die verantwoordelijk is om het probleem te onderzoeken.

Van der Werff Watertechniek pleit ervoor om monstername met toegevoegde waarde te doen, wat betekent dat er tevens naar de werking van het systeem wordt gekeken en alle aspecten die daarop van invloed zijn. Het grote voordeel hiervan is dat er gelijk een mogelijke oorzaak of oorzaken voor het mogelijk minder goed functioneren in beeld worden gebracht. Er kan zodoende sneller aan een oplossing gewerkt worden en er kan sneller een verantwoordelijke

aangewezen worden. Daarnaast wordt er zeer veel informatie verzameld en structureel vastgelegd wat bijdraagt aan een betere en snellere probleemanalyse en een algemeen beeld van de werking van IBA-systemen. Eventueel in het verleden gemaakte fouten of misvattingen over de werking van de systemen en wat er voor nodig is om ze goed te laten werken worden hiermee in beeld gebracht.

Waarom monstername:

Er zijn verschillende redenen om monsternames te doen bij IBA-systemen. Een aantal voorbeelden zijn onderstaand genoemd:

– 0-meting

– Oplevering

– Handhaving

– Monitoring

– Systeem beoordeling

– Probleemanalyse (+ oplossen )

 

Mogelijke oorzaken niet voldoen aan normen:

Bij IBA-systemen gaat het om individuele situaties en lozingsomstandigheden. In de grootschaligheid van de huidige, verbrede zorgplicht, projecten worden een heleboel zaken gegeneraliseerd en worden in allerlei fasen van het traject mogelijk fouten gemaakt.


Een aantal veel voorkomende onvolkomenheden zijn o.a.:

– verkeerd ontwerp IBA-systeem of randvoorzieningen;

– verkeerde dimensionering IBA-systeem;

– verkeerd lozingsgedrag;

– verkeerde locatie systeem of randvoorzieningen (bij overlast);

– fouten in de huisaansluiting of in de binnenriolering;

– productiefouten in het systeem;

– structurele fouten in systeem;

– aanlegfouten;

– ozingsproblemen (niet onder vrij verval kunnen lozen);

– toringen in het systeem;

– onvoldoende of onjuist onderhoud;

– onvoldoende ontluchting van het systeem;

– enz………

 

Uit bovenstaande (incomplete) opsomming blijkt dat er vele oorzaken en verantwoordelijken kunnen zijn voor het niet of onvoldoende presteren van een IBA-systeem.

Nieuws

  • Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Lees meer
Meer nieuws